MINE security

Certifikáty

Mezi základní certifikáty firmy patří :

- pravidelně obnovované osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 14 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

- Oprávnění k montáži, opravám a zkouškám elektrických zařízení vydaným Institutem technické inspakce Praha ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb.

- Povolení k provádění montáže a údržby telekomunikačních zařízení vydané Českým telekomunikačním úřadem České republiky dle zákona č. 150/92 Sb a zákona č. 110/64 Sb.

- Koncesní listina pro "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob"

- Živnostenský list pro "Projektování elektrických zařízení"

- Živnostenský list pro "Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení"

 - Osvědčení pro projektování, montáž a servis pro zařízení Elektrické zabezpečovací signalizace vydané jednotlivými dodavateli systémů

 - Osvědčení pro projektování, montáž a servis pro zařízení Elektrické požární signalizace vydané jednotlivými dodavateli systémů

 - Osvědčení od jednotlivých dodavatelů vydaná na základě proškolení pro ostatní montovaná  slaboproudá zařízení

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS)

Electronics Line 3000 Ltd.
Pyronix Ltd.
Texecom

Kamerové systémy (CCTV)

 

BOSCH
JVC
eneo

Elektrontronická

kontrola vstupu (EKV)

ASSA ABLOY
Paxton
HID